TERAPIA EMDR, INDYWIDUALNA I GRUPOWA, W PRACY Z NAPADAMI PANIKI, Z AGORAFOBIĄ I BEZ: OD TEORII DO PRAKTYKI KLINICZNEJ

Prowadząca: dr Elisa Faretta
Data: 1 października 2022
Godziny: 9.00 - 17.00
Szkolenie prowadzone online na platformie Zoom

  

Wśród zaburzeń lękowych napady paniki są najbardziej rozpowszechnione w naszym społeczeństwie, zarówno na poziomie epidemiologicznym, jak i we wspólnym dialogu, często współwystępując z zaburzeniami depresyjnymi lub używaniem substancji psychoaktywnych. Panika i jej objawy często powodują niepełnosprawność tych, którzy jej doświadczają i mogą prowadzić do istotnych problemów w pracy, związku i dolegliwości fizycznych.

Szkolenie ilustruje, w jaki sposób podejście EMDR w leczeniu napadów paniki z agorafobią i bez agorafobii może być skutecznym i operacyjnym sposobem interwencji, zarówno z pacjentami w pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Szkolenie ma charakter wybitnie praktyczny i ma na celu przedstawienie opisu założeń metodologicznych leżących u podstaw psychoterapii EMDR w jej zastosowaniu w pracy z napadami paniki, aby najpierw zilustrować etiologię paniki, podstawowe zasady najciekawszych i najbardziej aktualnych teoretycznych modeli odniesienia potrzebnych do zrozumienia tego rodzaju zaburzenia i sformułowania spersonalizowanego planu leczenia, takich jak teoria poliwagalna Porgesa, afektywna neuronauka i teoria przywiązania Pankseppa oraz to, w jaki sposób wpływ niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa (ACEs) i późniejszej traumy może predysponować jednostkę do podatności na stresujące doświadczenia, które odgrywają ważną rolę w strukturyzowaniu się napadów paniki.

Znajomość tych modeli i ich integracja w praktyce klinicznej może pomóc osobom pracującym z pacjentami z napadami paniki we wdrożeniu prawidłowej i funkcjonalnej konceptualizacji w celu opracowania odpowiedniego i precyzyjnego planu terapeutycznego zgodnie z teorią Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji (AIP), podstawową bazą EMDR, podejścia polegającego na przetwarzaniu istotnych zdarzeń związanych z zaburzeniem z napadami paniki.

Na szkoleniu dużo uwagi zostanie poświęcone zilustrowaniu czynników terapeutycznych leczenia, począwszy od znaczenia przymierza terapeutycznego dla osiągnięcia praktycznego zastosowania EMDR w pracy z napadami paniki, w odniesieniu do precyzyjnego wyartykułowania 8 faz terapii EMDR i zgodnie z trzema wymiarami „przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

Zilustrowane zostaną narzędzia do przeprowadzenia fazy 1 zbierania danych w celu należytej konceptualizacji i zaplanowania terapii EMDR, ze szczególnym uwzględnieniem historii przywiązania i stresujących doświadczeń z wczesnego dzieciństwa oraz traumatycznej historii związanej z wystąpieniem zaburzenia z napadami paniki.

Uczestnicy będą mogli zatem nauczyć się krok po kroku, jak interweniować w podejściu EMDR w napadach paniki, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, łącząc teorię z praktyką z opisami klinicznymi i przydatnymi praktycznymi narzędziami, takimi jak na przykład kwestionariusze i wskazówki psychoedukacyjne poprzez przedstawienie niektórych przypadków klinicznych.

Na zakończenie szkolenia kilka końcowych rozważań, które mogą być punktem wyjścia do przyszłych refleksji i badań w obszarze klinicznym i poza nim.

PROGRAM SZKOLENIA:

Poranek

9.00-10.45

Ramy teoretyczne

 • Natura i definicja zaburzenia napadów paniki
 • Fenomenologia paniki
 • Etiologia paniki i zintegrowane teorie
 • EMDR a napady paniki: wprowadzenie do pracy klinicznej
 • 8 faz Protokołu EMDR dla napadów paniki w perspektywie Teraźniejszość-Przeszłość i Przyszłość
 • Wyjaśnienie interwencji poprzez powiązanie z przypadkiem.

11.15-13.00

8 faz Protokołu EMDR dla napadów paniki:

Faza 1: Anamneza i zaplanowanie interwencji

 • Jak przeprowadzić “Zebranie danych, konceptualizację przypadku i zaplanowanie leczenia”,
 • Przedstawienie arkusza do zbierania danych w dla odpowiedniej konceptualizacji, Arkusz czynników ryzyka
 • Linia czasu i historia ataków paniki

Faza 2: wyjaśnienie EMDR i przygotowanie pacjenta, psychoedukacja, techniki stabilizacji i wzmacniania zasobów.Popołudnie

14.00-15.15

8 faz Protokołu EMDR dla napadów paniki:

Faza 3: Ocena

 • Ocena i identyfikacja targetów do ponownego przetworzenia

Faza 4: Desensytyzacja

 • Jak ponownie przetworzyć wybrane doświadczenie aż do osiągnięcia adaptacyjnego rozwiązania, wpierając połączenia i skojarzenia pozwalające na zejście wartości SUD aż do „0” i na danie poczucia większego zrozumienia zaburzenia napadów paniki
  Faza 5: Instalacja
  Faza 6: Skan ciała
  Faza 7: Zamknięcie
  Faza 8: Reewaluacja

15.45-17.00

Praca nad teraźniejszością: Triggery

 • Desensytyzacja sytuacji/zdarzeń, które wywołują objawy paniki w teraźniejszości
 • Praca nad przyszłością
 • Przypadek krok po kroku w praktyce
 • Specyficzny protokół dla napadów paniki w psychoterapii grupowej

Wnioski, uwagi końcowe i refleksje

Prowadzący:
Dr ELISA FARETTA
Dr ELISA FARETTA

Psycholog i psychoterapeutka, dyrektor Center for Studies and Research PIIEC (Integrated Imaginative Body Expression Psychotherapy), konsultant, facylitator, ekspert w dziedzinie psychosomatyki, hipnozy Ericksonowskiej, technik wyobraźni, EMDR i psychotraumatologii. Zgodnie z podejściem EMDR bada i promuje integrację różnych technik terapeutycznych w warunkach klinicznych. Wykładowca w Szkole Specjalizacji Psychoterapii Psychosomatycznej Instytutu Medycyny Psychosomatycznej w Mediolanie. Publikuje prace naukowe i koordynuje badania z zakresu psychoterapii i interdyscyplinarności. Na zlecenie EMDR Italy zrealizowała wieloośrodkowy projekt badawczy z zakresu psychonkologii, którego wyniki zostały opublikowane w 2016 roku w Journal of EMDR Practice and Research. Stworzyła i zorganizowała Centrum Psychoterapii EMDR Zaburzeń Psychosomatycznych i Chorób Onkologicznych. Autorka książek: “Emdr and panic disorders. From integrated theories to the model of intervention in clinical practice” (“Emdr a zaburzenie z napadami paniki. Od zintegrowanych teorii do modelu interwencji w praktyce klinicznej”), “EMDR e psicosomatica. Il dialogo tra mente e corpo” (“EMDR i psychosomatyka. Dialog między umysłem a ciałem”), “Trauma e malattia. L’EMDR in psiconcologia” (“Trauma a choroba. EMDR w psychoonkologii”).

Aby wyswietlić materiał, należy wpisać hasło a następnie kliknąć "ZGADZAM SIĘ"