LECZENIE ZABURZEŃ ODŻYWIANIA ZA POMOCĄ TERAPII EMDR

Natalia Seijo

 

14-15 października 2023; 9.00 – 13.00

 

Szkolenie prowadzone online na platfornie Zoom i tłumaczone z języka angielskiego

      Terapeutom nie zawsze łatwo jest zrozumieć funkcjonalną dynamikę zaburzeń odżywiania. Aby skutecznie leczyć zaburzenia odżywiania stosując EMDR, konieczne jest rozpoznanie i uwzględnienie kilku podstawowych aspektów, które leżą u podstaw tych zaburzeń: psychiczne mechanizmy obronne, przywiązanie i dysocjację. Moduł ten wskaże zasady i strategie klinicystom w celu identyfikacji i pracy z psychicznymi mechanizmami obronnymi i fobiami dysocjacyjnymi. Pokaże, jak zarządzać nimi w taki sposób, aby pacjenci mogli połączyć się ze swoimi doświadczeniami i pocieszyć zranione wewnętrzne dziecko. W ramach tego modułu zostanie przedstawiona struktura wsparcia i strategie praktyk, które mogą służyć jako wytyczne dla zrozumienia tych zaburzeń z punktu widzenia modelu Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji.    Cele szkolenia:
  • Uczestnicy nauczą się różnicowania diagnoz zaburzeń odżywiania;
  • Uczestnicy nauczą się identyfikować najczęstsze strategie obronne w zaburzeniach odżywiania;
  • Uczestnicy będą potrafili zastosować określone strategie EMDR w celu zmniejszenia dysocjacji u pacjentów cierpiących na zaburzenia odżywiania;
  • Uczestnicy poznają również specyficzne negatywne przekonania, które są powiązane z różnymi stanami ego lub emocjonalnymi częściami pacjentów z zaburzeniami odżywiania;
  • Uczestnicy będą mogli wykorzystać model API i teorię dysocjacji strukturalnej do wyboru skutecznych strategii EMDR dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
Prowadzący:
Natalia Seijo
Natalia Seijo

Natalia Seijo jest psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się w zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach psychosomatycznych, traumie złożonej i dysocjacji. Jest kierownikiem przychodni, którą założyła 23 lata temu w północnej Hiszpanii. Jest konsultantem i facylitatorem EMDR Europe. Prowadzi międzynarodowe warsztaty z zakresu zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych.

Jest również współkierownikiem studiów magisterskich z zakresu zaburzeń odżywiania na Universidad complutense de Madrid oraz wykładowcą w module zaburzeń odżywiania i zaburzeń psychosomatycznych w ramach EMDR Master na Uniwersytecie UNED w Hiszpanii.

 

Aby wyswietlić materiał, należy wpisać hasło a następnie kliknąć "ZGADZAM SIĘ"