EMDR W PRACY Z PARAMI

17 marca 2024

9.00 – 17.00

Online na platformie Zoom

   

Więź przywiązania w relacjach uczuciowych: protokół EMDR w pracy z kryzysem w związku.

Romantyczna więź miłosna to prawdziwa więź przywiązania, w której partner staje się główną figurą odniesienia, w dużej mierze zajmując miejsce figur rodzicielskich. Już w 1979 roku Bowlby zdefiniował system motywacyjny przywiązania jako system aktywny „od kołyski aż po grób”. Następnie Ainsworth (1991) mówiła o więzi w parach jako o tym, co reprezentuje przywiązanie w wieku dorosłym. Z pewnością w związku przeplatanie się zaangażowanych systemów motywacyjnych jest bardziej złożone niż w diadzie rodzic-dziecko, ponieważ jako dodatek do przywiązania i troski pojawia się seksualność. Co więcej, system kooperacyjny i alternatywnie system rangowy odgrywają istotną rolę w planowaniu przez osoby będące w związku i we współrodzicielstwie, gdy następuje przejście do triady rodzinnej.

Osoby, które zwracają się do psychoterapeutów, często skarżą się na problemy w związku, z których większość dotyczy związków romantycznych. Każdy wybiera partnera podążając śladem swoich wewnętrznych modeli operacyjnych (bezpieczny, pozabezpieczny lub zdezorganizowany) i każdy przeżywa związek, kontynuując podążanie tymi śladami. Sposób, w jaki to się dzieje, wpływa na jakość relacji miłosnej, ale także na sposób, w jaki stajemy się rodzicami i w jaki sposób stajemy się wspólnie rodzicami (wspólna opieka).

Dziś wiemy, że mamy do dyspozycji bardzo skuteczne podejście, EMDR, aby pomagać osobom niezadowolonym ze swoich związków w przetworzeniu tych traumatycznych wydarzeń, które wpływają na dynamikę ich relacji, ale w jaki sposób możemy wykorzystać EMDR, kiedy to para prosi o pomoc?

Celem warsztatu jest zaoferowanie terapeucie wszystkich narzędzi niezbędnych do pomocy parze w radzeniu sobie z chwilą kryzysu (np. zerwanie w relacji, „syndrom pustego gniazda”, perspektywa separacji, żałoba, zdrada). Rozpoczniemy od zrozumienia „cyklu życia” związku, zgodnie z perspektywą teorii przywiązania i innych systemów motywacyjnych, a następnie zostanie opisany konkretny protokół EMDR dotyczący pracy z parą, zarówno na sesjach indywidualnych, jak i wspólnych.

 

Bibliografia

Ainsworth M.D.S. (1991). Attachment and other affectional bonds across the life cycle. In Parkes C.M., Stevenson-Hinde J. e Marris P. (a cura di) Attachment across the life cycle (pp. 33-51). Tavistock/Routledge, New York.

Bowlby J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. Tavistock/Routledge, London. Tr. it. Costruzione e rottura dei legami affettivi. Raffaello Cortina, Milano, 1982.

 
Prowadzący:
ANNA RITA VERARDO
ANNA RITA VERARDO

Psycholog i psychoterapeuta, specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej terapii relacyjnej. Zawsze interesowała się wpływem traumatycznych doświadczeń życiowych na rozwój osobowości, kontynuowała szkolenie w zakresie teorii przywiązania, systemów motywacyjnych i teoretycznych podstaw trudności w regulowaniu emocji. Od 2001 roku EMDR stał się częścią jej pracy klinicznej i badawczej. Brała udział w grupie interwencyjnej Stowarzyszenia EMDR Italy pomagającej dzieciom, które przeżyły trzęsienie ziemi w San Giuliano w Molise i w Amatrice.
 
Jest akredytowanym trenerem EMDR Europe zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży oraz członkiem Europejskiej komisji ds. stosowania EMDR u dzieci i młodzieży. Uczestniczy w kilku projektach badawczych we współpracy z Uniwersytetami Tor Vergata i La Sapienza w Rzymie, które dotyczą głównie badania neurobiologicznych korelatów EMDR.
 
Przeszła szkolenie m.in. z zakresu Adult Attachment Interview, Parental Developmental Interview oraz Child Attachment Interview. Prowadzi działalność badawczą z ramienia Stowarzyszenia EMDR Italy. Jest współautorką protokołów interwencji EMDR do pracy z przywiązaniem, relacjami w związku oraz w przypadku adopcji, a także autorką licznych publikacji oraz książek.
 

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Po wypełnieniu i kliknięciu „Wyślij” otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania Karty Zgłoszenia, a w późniejszym terminie materiały wraz z linkiem do szkolenia.

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE PROWADZONE ONLINE:

  EMDR W PRACY Z PARAMI

  Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków PTT EMDR, którzy mają uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.



  taknie


  taknie

  Zgłaszam swój udział w jednodniowym szkoleniu; prowadzący: Anna Rita Verardo

  TYTUŁ SZKOLENIA TERMIN
  EMDR w pracy z parami 17.03.2024r

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 553,50 zł (450,00zł plus VAT)
  płatne do 29.02.2024r


  Kontakt