WYDARZENIA TRAUMATYCZNE A CHOROBA: EMDR W PSYCHOONKOLOGII

WYDARZENIA TRAUMATYCZNE A CHOROBA: EMDR W PSYCHOONKOLOGII
Prowadząca: dr Elisa Faretta
Data: 1-2.04.2023
Godziny: 9.00 - 17.00
Szkolenie prowadzone online na platformie Zoom


Szkolenie składające się z dwóch dni, na którym przedstawiona zostanie szeroka i całościowa dogłębna perspektywa wykorzystania zintegrowanej psychoterapii z EMDR w dziedzinie psychoonkologii, aby zaoferować terapeutom interwencyjną procedurę działania.
Zachorowanie na raka jest wydarzeniem traumatycznym, które wpływa na wszystkie wymiary osoby: sferę fizyczną, psychiczną, wartości indywidualne i duchowe, relacje międzyludzkie i społeczne. Znajomość wszystkich aspektów związanych z chorobą onkologiczną jest warunkiem koniecznym do zapewnienia trafności interwencji psychologicznych wobec pacjentów i ich rodzin zgodnie z modelem EMDR.

Pierwszego dnia szkolenia zostanie zwrócona szczególna uwaga na związek między zdarzeniami traumatycznymi a chorobami organicznymi. Nawet wczesne niekorzystne doświadczenia, oprócz chronicznego stresu, mogą powodować zmiany w funkcjonowaniu struktur neuroendokrynnych i ośrodkowego układu nerwowego. Rola EMDR w dziedzinie psychoonkologii polega właśnie na dostarczaniu bodźca, aby naturalny proces leczenia mógł zostać reaktywowany w mózgu, poprzez przepracowanie wszystkich czynników powodujących stres, niezależnie od tego, czy są aktualne (np. choroba nowotworowa) lub związane z sytuacjami z przeszłości (żałoby, separacje, inne choroby itp.) lub związane ze zmartwieniami i obawami o przyszłość. Zostaną zilustrowane jeden po drugim poszczególne etapy leczenia raka, a następnie protokół EMDR dla psychoonkologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kwestionariusza anamnestycznego do konceptualizacji przypadku i planowania interwencji z EMDR, identyfikacja targetów przy uwzględnieniu poszczególnych stadiów choroby, triggerów, obaw, zmartwień i negatywnych przekonań związanych z chorobą, a także precyzyjna praca nad przyszłością.
Teoretycznym informacjom na temat zastosowania protokołu EMDR u pacjentów chorych onkologicznie towarzyszyć będą przypadki kliniczne i kilka krótkich filmów, aby zilustrować terapeutom funkcjonalność metodologii na reprezentatywnych, rzeczywistych przypadkach klinicznych.

Drugi dzień szkolenia rozpocznie prezentacja i ilustracja niektórych technik przydatnych we wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie i wzmacniania układu odpornościowego.
W dalszej części przedstawiony zostanie protokół EMDR stosowany w przypadkach bólu przewlekłego, w jaki sposób EMDR może pomóc złagodzić ból u pacjentów chorych na raka doświadczających intensywnego cierpienia z powodu operacji i/lub cierpiących w związku z przyjmowaniem chemioterapii i radioterapii.
Terapia EMDR może być również bardzo przydatna w przypadku członków rodziny i terapeutów, którzy w krytycznym okresie doświadczają uwarunkowań emocjonalnych i zawodowych w bliskim kontakcie z pacjentem. Traumatyzacja członków rodziny wymaga interwencji w celu przepracowania wydarzeń związanych z chorobą, która może prowadzić do rozwoju objawów stresu pourazowego również u nich. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na psychoterapię par z zastosowaniem EMDR, ponieważ wydarzenie destrukcyjne, takie jak rak, ma istotny wpływ na najbardziej intymny związek, na związek pary, w rzeczywistości nieustannie naruszając jej równowagę, zaburzając w niej role i nawyki.
Kolejna część szkolenia poświęcona będzie problemom psychicznym dzieci, zarówno jeśli same doświadczają choroby, jak i wtedy, gdy są dziećmi lub braćmi/siostrami pacjenta chorego onkologicznie.
Terapię EMDR można również prowadzić w kontekście grupowym, w którym pacjenci doświadczają tego samego rodzaju traumy związanej z chorobą onkologiczną. W ramach grupy pacjent ma możliwość uchwycenia uniwersalnej natury cierpienia poprzez proces normalizacji, który pozwala na redukcję negatywnego samooceniania się. Obserwacja wyników uzyskanych przez innych członków grupy i współpraca w celu efektywnego zarządzania sytuacjami problemowymi dają możliwość skorzystania z wglądów wszystkich.

Specyficzne interwencje, takie jak EMDR, mogą być bardzo skuteczne w zapobieganiu i terapii cierpienia, także w przypadku pracowników socjalnych i ochrony zdrowia, często ofiar traumy określanej jako „zastępcza” (vicarious trauma). Długotrwałe narażenie, z powodów zawodowych, na bardzo trudne sytuacje interpersonalne może powodować wysoki poziom stresu psychicznego oraz stan fizycznego i emocjonalnego wyczerpania.
Szkolenie zakończy przegląd stanu badań w dziedzinie psychoonkologii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań i ostatnich publikacji dotyczących zastosowania protokołu EMDR u pacjentów z chorobą nowotworową.

PROGRAM:
SOBOTA – 1.04.2023   9.00-11.00
 • Zespół psychoneoplastyczny
 • Wpływ traumy na zdrowie: trauma a choroby organiczne
 • Czynniki predykcyjne: dystres
 • Rak a traumatyczne wydarzenia
 • Neurobiologiczne korelaty PTSD w chorobach onkologicznych – neuroplastyczność i rak
 • Rak i Negatywne Doświadczenia z Dzieciństwa (Adverse Childhood Experiences)
11.15-13.00
 • Rak, trauma a układ odpornościowy: główne modele odniesienia
 • EMDR u osób chorych na raka
 • EMDR vs CBT: porównawcze badanie kliniczne z udziałem pacjentów chorych na raka
 • Główne etapy leczenia raka
14.00 -15.30
 • 8 faz Protokołu EMDR w onkologii
 • Faza 1: Anamneza i zaplanowanie interwencj
 • Faza 2: Wyjaśnienie EMDR i przygotowanie pacjenta
 • Faza 3: Ocena (Assesment)
 • Faza 4: Desensytyzacja
15.45-17.00
 • 8 faz Protokołu EMDR w onkologii
 • Faza 5: Instalacja
 • Faza 6: Skan ciała
 • Faza 7 Zamknięcie
 • Faza 8 Reewaluacja
 • Przykłady przypadków (video)

NIEDZIELA – 2.04.2023
  9.00-11.00
 • Specyficzne techniki wzmacniania zasobów i zwiększania odporności
 • Leczenie bólu w onkologii za pomocą EMDR
11.15-13.00
 • Traumatyzacja członków rodziny
 • Interwencja EMDR zastosowana do pracy z parą
 • EMDR a przetwarzanie traumy u dzieci
14.00 -15.30
 • EMDR do pracy w grupie z pacjentami chorymi onkologicznie
 • Traumatyzacja pracowników ochrony zdrowia
15.45-17.00
 • Nagranie z kompleksowej interwencji
 • EMDR a psychoonkologia: aktualny stan wiedzy i przyszłe kierunki badań
 
Prowadzący:
Dr ELISA FARETTA
Dr ELISA FARETTA

Psycholog i psychoterapeutka, dyrektor Center for Studies and Research PIIEC (Integrated Imaginative Body Expression Psychotherapy), konsultant, facylitator, ekspert w dziedzinie psychosomatyki, hipnozy Ericksonowskiej, technik wyobraźni, EMDR i psychotraumatologii. Zgodnie z podejściem EMDR bada i promuje integrację różnych technik terapeutycznych w warunkach klinicznych.

Wykładowca w Szkole Specjalizacji Psychoterapii Psychosomatycznej Instytutu Medycyny Psychosomatycznej w Mediolanie. Publikuje prace naukowe i koordynuje badania z zakresu psychoterapii i interdyscyplinarności. Na zlecenie EMDR Italy zrealizowała wieloośrodkowy projekt badawczy z zakresu psychonkologii, którego wyniki zostały opublikowane w 2016 roku w Journal of EMDR Practice and Research. Stworzyła i zorganizowała Centrum Psychoterapii EMDR Zaburzeń Psychosomatycznych i Chorób Onkologicznych. Autorka książek: “Emdr and panic disorders. From integrated theories to the model of intervention in clinical practice” (“Emdr a zaburzenie z napadami paniki. Od zintegrowanych teorii do modelu interwencji w praktyce klinicznej”), “EMDR e psicosomatica. Il dialogo tra mente e corpo” (“EMDR i psychosomatyka. Dialog między umysłem a ciałem”), “Trauma e malattia. L’EMDR in psiconcologia” (“Trauma a choroba. EMDR w psychoonkologii”).

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Po wypełnieniu i kliknięciu „Wyślij” otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania Karty Zgłoszenia, a w późniejszym terminie materiały wraz z linkiem do szkolenia.

  SZKOLENIE DWUDNIOWE PROWADZONE ONLINE:

  WYDARZENIA TRAUMATYCZNE A CHOROBA: EMDR W PSYCHOONKOLOGII

  Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków PTT EMDR, którzy mają uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.  taknie


  taknie

  Zgłaszam swój udział w dwudniowym szkoleniu; prowadząca: Elisa Faretta

  TYTUŁ SZKOLENIA TERMIN
  Wydarzenia traumatyczne a choroba: EMDR w psychoonkologii 1-2.04.2023r

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 799,50 zł (650,00zł plus VAT)
  płatne do 15.03.2023r


  Kontakt