Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły

Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły (2 dni)

  dzień 1  EMDR i psychologia kryzysu: jak interweniować w pierwszym miesiącu następującym po traumatycznym wydarzeniu. Od komunikowania złych wiadomości (Bad News) po interwencje terapeutyczne dotyczące niedawnych wydarzeń
 1. Podstawowe pojęcia psychologii kryzysu: anamneza społeczności, rozpoznawanie, sięganie dalej i przekazywanie
 2. Fazy rozwiązywania traumy indywidualnej i zbiorowej
 3. Interwencja z osobami w stanie szoku: protokół Quinna
 4. Przekazywanie złych wiadomości przy zastosowaniu bilateralnej stymulacji: śmierć nieoczekiwana, przedwczesna, możliwa do uniknięcia, gwałtowna
 5. Zwrot rzeczy osobistych: jak towarzyszyć rodzinom
 6. Protokół Niedawnych Wydarzeń Elana Shapiro: materiał wideo i wyjaśnienie
dzień 2  Zastosowanie EMDR do pracy z grupą: razem w kierunku dobrostanu
 1. EMDR w pracy z grupą: powstanie i rozwój protokołu
 2. Fazy terapii EMDR w pracy z grupą
 3. Zastosowanie EMDR do pracy z grupą w różnych grupach wiekowych
 4. Zastosowanie EMDR do pracy z grupą w sytuacjach kryzysowych
 5. Vicarious Trauma a EMDR do pracy z grupą jako wsparcie pracowników służby zdrowia (Invernizzi i Fogliato)
 6. Zastosowanie EMDR do pracy z grupą w terapii rodzin i opiekunów
 7. Zastosowanie EMDR do pracy z grupą w jednorodnych grupach osób (więźniowie, uchodźcy, pacjenci z napadami paniki, interwencje w firmach, itp.)
 8. Instalacja zasobów w grupie i wzrost potraumatyczny: razem w kierunku dobrostanu

koszt szkolenia: 590,40 zł (480,00 zł plus VAT) płatne do 15.05.2021

Prowadzący:
Giada Maslovaric
Giada Maslovaric

Giada Maslovaric, psycholog, psychoterapeuta, superwizor i facylitator EMDR Italy. Ekspert w dziedzinie interwencji relacyjnych w sytuacjach kryzysowych, od 2007 roku koordynuje i nadzoruje wiele działań Stowarzyszenia EMDR Italy w sytuacjach kryzysowych o ogromnym zasięgu (trzęsienie ziemi w Amatrice, Emilii, Aquili) oraz w „prostych sytuacjach kryzysowych” (dzieciobójstwa, samobójstwa, katastrofy drogowe, itp.). W tym roku koordynowała kilka włoskich zespołów szpitalnych składających się z psychologów w zakresie Covid-19, zajmujących się towarzyszeniem w żałobie i wsparciem dla pacjentów i pracowników służby zdrowia w przypadkach vicarious trauma. Jest wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu psychotraumatologii i psychologii kryzysu. Jest trenerem we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie psychologii i komunikacji w sytuacjach kryzysowych dla ambasadorów, konsulów i dyplomatów. Współpracowała i szkoliła różne środowiska: policję krajową, policję lokalną, armię włoską, Narodowy Korpus Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego, itp.

Warunki Uczestnictwa:

 • Wysłanie Karty Zgłoszenia.
 • Otrzymanie potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach.
 • Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu (Organizatorem Szkolenia jest firma Italianissima. Prosimy, aby nie dokonywać wpłat na konto PTT EMDR).
 • Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem do logowania.

 

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Po wypełnieniu i kliknięciu „wyślij” otrzymają Państwo potwierdzenie wysłania Karty Zgłoszenia, a w późniejszym terminie materiały wraz z linkiem do szkolenia.

  SZKOLENIE DWUDNIOWE PROWADZONE ONLINE:

  Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły

  data szkolenia: 29-30 maja 2021,
  godziny: dzień 1 - 9.00-18.00, dzień 2 - 9.00-17.00

  Szkolenie adresowane jest wyłącznie do członków PTT EMDR, którzy mają uregulowane wszelkie należności wobec Stowarzyszenia.  taknie


  taknie

  Zgłaszam swój udział w dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez Giadę Maslovaric

  TYTUŁ SZKOLENIA TERMIN
  Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły 29-30.05.2021r.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 590,40 zł (480,00zł plus VAT)
  płatne do 15.05.2021


  Kontakt